Korrekt parkering af Ergolift manuelle palleløftere er et vigtigt sikkerhedstip. Folk falder konstant over tomme palleløftere. Dette gælder for eksempel, når de efterlades med gaflerne ude i en gang eller med håndtaget liggende udstrakt. Disse enkle tips om parkering af palleløftere kan i høj grad forbedre lagersikkerheden:

  • Husk altid at sænke gaflerne til gulvet. Det gør palleløfteren stabil og forebygger, at den begynder at rulle ved et uheld.
  • Parker palleløfteren på dens designerede plads, når den ikke er i brug. Den bør være af vejen, men man skulle stadig kunne få adgang til den uden besvær. Mange faciliteter med flere palleløftere har specifikke parkeringspladser. Gode steder til parkering af palleløftere er under åbne hylder eller bag trappegange.
  • Luk det hydrauliske tryk ud, når du parkerer pallelø Dette skåner den hydrauliske pumpe, slanger og cylinder. Det forlænger også udstyrets levetid og sparer på vedligeholdelsen.
  • Opbevar læssede palleløftere med håndtaget oppe. Det reducerer risikoen for, at man falder over den, og medarbejderen undgår at skade ryggen, når denne skal bruge palleløfteren igen.
  • Lad aldrig en læsset palleløfter stå med gaflerne løftet. Dette overbelaster palleløfterens funktionelle dele unødvendigt, herunder det hydrauliske system og dæ Det udgør også en alvorlig sikkerhedsrisiko, hvis palleløfteren skulle gå hen at begynde at rulle.
  • Parker ikke palleløftere, ved nødudgange, eller hvor der skal være adgang til nødhjæ Dette gælder også førstehjælpskasser og brandslukkere.