Start nu med ting (bøger osv.) du sjældent bruger. Beskyt dine ting ved at pakke dem ind. Aviser er et af ​​de mest effektive – og lettest tilgængelige – pakkematerialer. Adskil skrøbelige ting fra ting, der ikke kan gå i stykker, så de pågældende kasser kan blive behandlet ekstra forsigtigt. Skriv “FORSIGTIG” på mere end …